הוראות ניהול ספרים

>> תוספת א'' : יצרנים <<
א''1. לרבות הפקה,הרכבה,השלמה,מיון ואריזה לא נלוים למסחר ולשרות ומח"ג של אחר.
> יצרן שמחזורו מעל 8,000,000 ש"ח <
א''2.(א) הנה"ח כפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות -
(1) ספר קופה;
(2) ספר תנועת מלאי חמרים עיקריים;
(3) ספר תנועת מלאי מוצרים גמורים (למעט מוצרים לפי מפרט);
(4) ספר הזמנות מוצרים לפי מפרט;
(5) שוברי קבלה;
(6) חשבוניות;
(7) תעודות משלוח;
(8) דו"ח ייצור יומי;
(9) רשימת המלאי לסוף שנת המס.
> יצרן שמחזורו 3,000,000 ש"ח עד 8,000,000 ש"ח <
> יצרן שמחזורו עד 3,000,000 ש"ח ומעל 18 מועסקים <
א''2.(ב) הנה"ח כפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות -
(1) ספר קופה;
(2) ספר תנועת מלאי חמרים עיקריים;
(3) ספר תנועת מלאי מוצרים גמורים (למעט מוצרים לפי מפרט);
(4) ספר הזמנות מוצרים לפי מפרט;
(5) שוברי קבלה;
(6) חשבוניות;
(7) תעודות משלוח;
(8) רשימת המלאי לסוף שנת המס.
> יצרן שמחזורו 1,700,000 ש"ח עד 3,000,000 ש"ח <
> יצרן שמחזורו עד 1,700,000 ש"ח ו-7 עד 17 מועסקים <
א''2.(ג)(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) ספר הזמנות מוצרים לפי הזמנה;
(3) ספר כניסת טובין;
(4) שוברי קבלה;
(5) חשבוניות;
(6) תעודות משלוח;
(7) מפרט חמרים עיקריים ליחידה;
(8) איתור תקבולי מכירות / תשלומי קניות בהקפה;
(9) רשימת יתרות לקוחות וספקים לסוף שנת המס;
(10) רשימת המלאי לסוף שנת המס;
(11) תיק תיעוד חוץ.
> יצרן שמחזורו עד 1,700,000 ש"ח ועד 6 מועסקים <
א''2.(ד)(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) ספר הזמנות;
(3) שוברי קבלה;
(4) תעודות משלוח;
(5) חשבוניות;
(6) תיק תיעוד חוץ;
(7) רשימת יתרות לקוחות וספקים לסוף שנת המס;
(8) רשימת המלאי לסוף שנת המס.
א''3. יצרן מזון - סרט קופה רושמת מכירות לצרכן עד 570 ש"ח.
א''4. צורף - ספר תנועת מלאי מתכות יקרות.
א''5. ציון פרטי לקוחות למעט מכירה בקמעונות במזומן עד 2,650 ש"ח.
א''6. העתק תעודת משלוח למוביל.

>> תוספת ב'' : סיטונאים <<
ב''1. מכירת טובין מתוצרת זולתו לעסק שהטובין אצלו כמלאי וכן סוכן המוכר בשמו.
> סיטונאי שמחזורו מעל 8,000,000 ש"ח <
> סיטונאי שמחזורו עד 8,000,000 ש"ח ומעל 6 מועסקים <
ב''2.(א) הנה"ח כפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות -
(1) ספר קופה;
(2) ספר תנועת מלאי לגבי פריטים אשר:
(א) עלות ליחידה מעל 275 ש"ח;
(ב) סה"כ עלות מעל 5% מהקניות;
(3) ספר כניסת טובין;
(4) שוברי קבלה;
(5) חשבוניות;
(6) תעודות משלוח;
(7) רשימת המלאי לסוף שנת המס.
> סיטונאי שמחזורו 3,000,000 ש"ח עד 8,000,000 ש"ח <
> סיטונאי שמחזורו עד 3,000,000 ש"ח ו-4 עד 6 מועסקים <
ב''2.(ב) הנה"ח כפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות -
(1) ספר קופה;
(2) ספר כניסת טובין;
(3) שוברי קבלה;
(4) חשבוניות;
(5) תעודות משלוח;
(6) סרט קופה רושמת מכירה בקמעונות במזומן עד 570 ש"ח;
(7) רשימת המלאי לסוף שנת המס.
> סיטונאי שמחזורו עד 3,000,000 ש"ח ועד 3 מועסקים <
ב''2.(ג)(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) שוברי קבלה;
(3) תעודות משלוח;
(4) חשבוניות;
(5) סרט קופה רושמת מכירה בקמעונות במזומן עד 570 ש"ח;
(6) תיק תיעוד חוץ;
(7) רשימת יתרות לקוחות וספקים לסוף שנת המס;
(8) רשימת המלאי לסוף שנת המס.
ב''2.(ד) סוכן בסיטונות אינו חייב לנהל ספר תנועת מלאי של מרשהו.
ב''3. ציון פרטי לקוחות למעט מכירה בקמעונות במזומן עד 2,650 ש"ח.
ב''4. העתק תעודת משלוח למוביל.
ב''5. רישום חשבונית עסקה במכירות תכשיטים.
ב''6. קביעת מחזור סיטונאי סיגריות.

>> תוספת ג'' : קמעונאים <<
ג''1. מכירת טובין מתוצרת זולתו לצרכן וכן סוכן המוכר בשמו הוא.
> קמעונאי שמחזורו מעל 3,000,000 ש"ח <
> קמעונאי שמחזורו עד 3,000,000 ש"ח ומעל 7 מועסקים <
ג''2.(א) הנה"ח כפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות -
(1) ספר קופה;
(2) ספר תנועת מלאי פריטים מעל 4,000 ש"ח;
(3) ספר כניסת טובין;
(4) סרט קופה רושמת;
(5) חשבוניות / תלוש קופה רושמת למכר עד 2,650 ש"ח;
(6) רשימת המלאי לסוף שנת המס.
> קמעונאי שמחזורו 1,700,000 ש"ח עד 3,000,000 ש"ח <
> קמעונאי שמחזורו עד 1,700,000 ש"ח ו-5 עד 6 מועסקים <
>תכשיטים, תמרוקים,בית מרקחת ואופטיקאי שמחזורו עד 3000000 ש"ח ועד 6 מועסקים<
ג''2.(ב)(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) ספר כניסת טובין;
(3) סרט קופה רושמת;
(4) חשבונית / תלוש קופה רושמת למכר עד 2,650 ש"ח;
(5) איתור תקבולי מכירות / תשלומי קניות בהקפה;
(6) רשימת יתרות לקוחות וספקים לסוף שנת המס;
(7) רשימת המלאי לסוף שנת המס;
(8) תיק תיעוד חוץ.
> קמעונאי שמחזורו 270,000 ש"ח עד 1,700,000 ש"ח <
> קמעונאי שמחזורו עד 270,000 ו-3 עד 4 מועסקים <
ג''2.(ג)(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) סרט קופה רושמת;
(3) חשבוניות / תלוש קופה רושמת למכר עד 2,650 ש"ח ;
(4) תיק תיעוד חוץ;
(5) רשימת יתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;
(6) רשימת המלאי לסוף שנת המס.
> קמעונאי שמחזורו עד 270,000 ש"ח ועד 2 מועסקים <
ג''2.(ד)(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) סרט קופה רושמת או ספר פדיון יומי;
(3) תיק תיעוד חוץ.
> מכולת / קיוסק של עוסק יחיד <
ג''2.(ה)(1) ספר תקבולים ותשלומים - רישום פדיון בסוף היום בלבד;
(2) תיק תיעוד חוץ.
(ו) נוהל רישום פדיון יומי.
> דוכן ירקות או עופות וכו'' <
ג''2.(ז)(1) ספר תקבולים ותשלומים - רישום פדיון בסוף היום בלבד;
(2) ספר קניות;
(3) תיק תיעוד חוץ.
(ח) ספר קניות.
(ט) נוהל רישום ספר קניות.
ג''3. מקום החזקת כספי פדיון, רישום כספים שלא מפדיון, כספים מיום קודם וכספים
שהוצאו מהקופה.
ג''4. גלריה לאמנות - רישום תנועת דברי אמנות בספר כרוך.
ג''5. רישום חשבוניות עסקה במכירות תכשיטים.
ג''6. פטור מעריכת רשימת השיקים עם הסיכום היומי של סרט הקופה הרושמת.

>> תוספת ד'' : קבלנים <<
ד''1. בניה, לרבות חפירה, הריסה, ביוב וניקוז, סלילה ועבודות עפר ולמעט שפוצים.
> קבלן שעלות הבניה או מחזורו מעל 3,000,000 ש"ח <
ד''2.(א) הנה"ח כפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות -
(1) ספר קופה או ספר תקבולים ותשלומים;
(2) ספר תנועת מלאי חמרים עיקריים - לגבי חמרים שסה"כ עלות מעל 5%
מעלות הבניה או עלות ליחידה מעל 2,650 ש"ח;
(3) חשבון עבודה;
(4) ספר הזמנות של עבודות בניה אשר לגביהן לא מנוהל חשבון עבודה;
(5) שוברי קבלה;
(6) חשבוניות;
(7) רשימת המלאי המשמש ליותר מיחידת בניה או שלא נכלל בחשבון עבודה;
(8) רשימת עבודות הבניה ועלותן ליום המאזן לגביהן לא מתנהל חשבון עבודה
> קבלן שעלות הבניה או מחזורו בין 800,000 ש"ח ל-3,000,000 ש"ח <
> קבלן שעלות הבניה או מחזורו עד 800,000 ש"ח ומעל 6 מועסקים <
ד''2.(ב)(1) ספר קופה או ספר תקבולים ותשלומים;
(2) חשבון עבודה;
(3) ספר הזמנות של עבודות בניה אשר לגביהן לא מנוהל חשבון עבודה;
(4) שוברי קבלה;
(5) חשבוניות;
(6) רשימת המלאי לגבי המלאי שאינו נכלל בחשבון עבודה;
(7) רשימת עבודות הבניה ועלותן ליום המאזן לגביהן לא מתנהל חשבון עבודה
(8) רשימת יתרות לקוחות וספקים לסוף שנת המס;
(9) תיק תיעוד חוץ.
> קבלן שעלות הבניה או מחזורו עד 800,000 ש"ח ועד 5 מועסקים <
ד''2.(ג)(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) ספר הזמנות של עבודות בניה אשר לגביהן לא מנוהל חשבון עבודה;
(3) שוברי קבלה;
(4) חשבוניות;
(5) תיק תיעוד חוץ;
(6) רשימת יתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;
(7) רשימת המלאי המהותי או סה"כ מעל 8,000 ש"ח.
ד''2.(ד) חשבון עבודה שמחירה או התמורה הצפויה מעל 800,000 ש"ח.
ד''2.(ה) הסכמים עם לקוחות ושינויים יישמרו כתעוד.
ד''3. רישום עבודה לגבי ציוד מכני הנדסי שעיקר תעסוקתו בעבודות חוץ.

>> תוספת ה'' : בעלי מקצועות חופשיים <<
ה''1. אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון,
יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנה"ח, מתורגמן,
עורך דין, עורך פטנטים, רואה חשבון, שמאי ובעל מעבדה כימית או רפואיות.
ה''2.(א) אחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות:
(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) ספר לקוחות;
(3) שוברי קבלה;
(4) חשבוניות / העתקי מכתבי חיוב;
(5) תיק תיעוד חוץ.
ה''2.(ב) טכנאי שיניים :
(1) ספר הזמנות;
(2) רשימת המלאי של מתכות עדינות לסוף שנת המס.
ה''3. ספר לקוחות.

>> תוספת ו'' : רופאים <<
ו''1. לרבות פסיכולוג, פיסיותרפיסט, וטרינר, רופא שיניים ומרפא שיניים.
ו''2.(א)(1) יומן;
(2) שוברי קבלה;
(3) חשבוניות;
(4) תיק תיעוד חוץ.
ו''2.(ב) רופא שיניים ומרפא שיניים :
(1) רשימת המלאי של מתכות עדינות לסוף שנת המס;
(2) כרטיס אישי של כל מתרפא.
ו''3. יומן.
ו''4. רישום מוקדם לקביעת מועד ביקור יישמר כתיעוד.

>> תוספת ז'' : בעלי בתי ספר לנהיגה <<
ז''1. לרבות מורה לנהיגה.
> בעל בית ספר לנהיגה שיש לו הכנסה מעל 5 כלי רכב <
ז''2.(א) הנה"ח כפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות:
(1) ספר קופה;
(2) שוברי קבלה;
(3) חשבוניות;
(4) ספר רכב לגבי כל כלי רכב המשמש ללימוד נהיגה;
(5) יומן הזמנות;
(6) ספר תלמידים.
> בעל בית ספר לנהיגה שיש לו הכנסה מעד 4 כלי רכב <
ז''2.(ב)(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) שוברי קבלה;
(3) חשבוניות;
(4) ספר רכב לגבי כל כלי רכב המשמש ללימוד נהיגה;
(5) יומן הזמנות;
(6) ספר תלמידים;
(7) רשימת יתרות החייבים והזכאים לסוף שנת המס;
(8) תיק תיעוד חוץ.
ז''3. ספר רכב.
ז''4. יומן הזמנות.
ז''5. ספר תלמידים.

>> תוספת ח'' : בעלי בתי ספר <<
ח''1. לימוד שיטתי לרבות גן ילדים,הדרכה מקצועית,אומנויות וספורט מעל 5 מתלמדים
> בעל בית ספר מעל 150 תלמידים <
ח''2.(א) הנה"ח כפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות:
(1) ספר קופה;
(2) שוברי קבלה;
(3) חשבוניות;
(4) ספר תלמידים.
> בעל בית ספר עד 150 תלמידים <
ח''2.(ב)(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) שוברי קבלה;
(3) חשבוניות;
(4) איתור תקבולים על פי חשבוניות;
(5) ספר תלמידים;
(6) רשימת יתרות החייבים והזכאים לסוף שנת המס;
(7) תיק תיעוד חוץ.
ח''3. ספר תלמידים.

>> תוספת ט'' : סוחרי מקרקעין ומתווכי מקרקעין <<
ט''1. מסחר או תיווך בזכויות מקרקעין.
> סוחר מקרקעין שמחזורו בתוספת עלות המלאי מעל 9,000,000 ש"ח <
> מתווך מקרקעין שמחזור עמלתו מעל 490,000 ש"ח <
ט''2.(א) הנה"ח כפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות -
(1) ספר קופה;
(2) ספר זכויות במקרקעין לגבי מסחר במקרקעין;
(3) ספר עסקאות לגבי תיווך במקרקעין;
(4) שוברי קבלה;
(5) חשבוניות;
(6) רשימת המלאי לסוף שנת המס.
> סוחר מקרקעין שמחזורו בתוספת עלות המלאי עד 9,000,000 ש"ח <
> מתווך מקרקעין שמחזור עמלתו עד 490,000 ש"ח <
ט''2.(ב)(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) ספר זכויות במקרקעין לגבי מסחר במקרקעין;
(3) ספר עסקאות לגבי תיווך במקרקעין;
(4) שוברי קבלה;
(5) חשבוניות;
(6) רישום תנועת חייבים וזכאים;
(7) רשימת מלאי לסוף שנת המס;
(8) תיק תיעוד חוץ.
ט''3. ספר זכויות במקרקעין.
ט''4. ספר עסקאות.
ט''5. שמירת חוזים.

>> תוספת י'' : סוחרי רכב ומתווכי רכב <<
י''1. לרבות חליפין, שכר-מכר ותיווך ברכב.
> סוחר רכב שמחזורו מעל 9,000,000 ש"ח <
> מתווך רכב שמחזור עמלתו מעל 370,000 ש"ח <
י''2.(א) הנה"ח כפולה, באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו, לרבות -
(1) ספר קופה;
(2) ספר סחר לגבי מסחר ברכב;
(3) ספר תיווך לגבי תיווך ברכב;
(4) שוברי קבלה;
(5) חשבוניות;
(6) רשימת המלאי לסוף שנת המס, לרבות רכב להשכרה בשיטת שכירות-מכר.
> סוחר רכב שמחזורו עד 9,000,000 ש"ח <
> מתווך רכב שמחזור עמלתו עד 370,000 ש"ח <
י''2.(ב)(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) ספר סחר לגבי מסחר ברכב;
(3) ספר תיווך לגבי תיווך ברכב;
(4) שוברי קבלה;
(5) חשבוניות;
(6) רשימת המלאי לסוף שנת המס, לרבות רכב להשכרה בשיטת שכירות-מכר;
(7) רשימת יתרות החייבים והזכאים לסוף שנת המס;
(8) תיק תיעוד חוץ.
י''3. ספר סחר.
י''4. ספר תיווך.

>> תוספת י"א : נותני שירותים <<
י"א 1. שירות או כל עסק או משלח יד אחר שלא חלה עליו תוספת אחר להוראות.
> נותן שירות שמחזורו מעל 1,700,000 ש"ח <
> בעל מוסך שמחזורו מעל 2,350,000 ש"ח <
י"א 2.(א) הנה"ח כפולה באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והקפו, לרבות -
(1) ספר קופה;
(2) ספר כניסת טובין;
(3) ספר הזמנות, למעט שירות מיידי או שהפרטים בחשבונית;
(4) שוברי קבלה לגבי תקבולים שלא נכללו בסרט קופה רושמת;
(5) סרט קופה רושמת;
(6) חשבוניות מעל 165 ש"ח / תלוש מכירה של קופה רושמת עד 1,700 ש"ח;
(7) רשימת המלאי לסוף שנת המס.
> נותן שירות שמחזורו 650,000 ש"ח עד 1,700,000 ש"ח <
> נותן שירות שמחזורו עד 650,000 ש"ח ומעל 5 מועסקים <
> בעל מוסך שמחזורו 1,100,000 ש"ח עד 2,350,000 ש"ח <
י"א 2.(ב)(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) ספר כניסת טובין או ספר לרישום קניות ואיתור התעוד;
(3) ספר הזמנות, למעט שירות מיידי או שהפרטים בחשבונית;
(4) שוברי קבלה לגבי תקבולים שלא נכללו בסרט קופה רושמת;
(5) סרט קופה רושמת;
(6) חשבוניות מעל 165 ש"ח / תלוש מכירה של קופה רושמת עד 1,700 ש"ח;
(7) רשימת היתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;
(8) רשימת המלאי המהותי או סה"כ מעל 8,000 ש"ח;
(9) תיק תיעוד חוץ.
> נותן שירות שמחזורו עד 650,000 ש"ח ועד 5 מועסקים <
> בעל מוסך שמחזורו עד 1,100,000 ש"ח <
י"א 2.(ג)(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) שוברי קבלה לגבי תקבולים שלא נכללו בסרט קופה רושמת;
(3) סרט קופה רושמת;
(4) ספר הזמנות, למעט שירות מיידי או שהפרטים בחשבונית;
(5) חשבוניות מעל 165 ש"ח / תלוש מכירה של קופה רושמת עד 1,700 ש"ח;
(6) תיק תיעוד חוץ.
(7) רשימת היתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;
(8) רשימת המלאי המהותי או סה"כ מעל 8,000 ש"ח;
י"א 2.(ד) החזקת כספי פדיון בקופה.
י"א 3.(1) אולם מסיבות - ספר הזמנות;
י"א 3.(2) בית מלון - ספר אורחים;
י"א 3.(3) כלי רכב להובלות וארגון הובלות - ספר הובלות או הסעות;
י"א 3.(3א) כלי רכב להובלות - שמירת תעודת משלוח או חשבונית עסקה בגין המטען;
י"א 3.(4) מוסך - יומן עבודה;
י"א 3.(5) השכרת רכב - חוזי השכרה;
י"א 3.(6) שיפוצים ותיקונים - יומן עבודה;
י"א 3.(7) מקום עינוג ציבורי - תנועת מלאי כרטיסי כניסה;
י"א 3.(8) מסעדה - יומן שירות.
י"א 3.(9) חלפן כספים - שוברי המרה, ספר כניסת מט"ח ורשימת מלאי מטבע.
> מוניות <
י"א 4.(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) סרט קופה רושמת;
(3) תיק תיעוד חוץ.
י"א 5. מחזור מוסכים.

>> תוספת י"ב : חקלאים <<
י"ב 1. לרבות הפעלה, השכרה או החכרה של מכונות, כלים או ציוד חקלאיים.
> חקלאי שמחזורו מעל 4,100,000 ש"ח <
> חקלאי שנטיעותיו מעל 375 דונם <
י"ב 2.(א) הנה"ח כפולה באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והקפו, לרבות -
(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) ספר המשק;
(3) ספר מכונות, כלים וציוד חקלאיים;
(4) שוברי קבלה;
(5) תעודות משלוח;
(6) חשבוניות;
(7) רשימת המלאי לרבות חמרים,תוצרת חקלאית,יבולים,גידולים ובעלי חיים
> חקלאי שמחזורו 1,100,000 ש"ח עד 4,100,000 ש"ח <
> חקלאי שנטיעותיו 200 דונם עד 375 דונם <
י"ב 2.(ב)(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) ספר המשק;
(3) ספר קניות;
(4) ספר מכירות;
(5) ספר מכונות, כלים וציוד חקלאיים;
(6) שוברי קבלה;
(7) תעודות משלוח;
(8) חשבוניות;
(9) איתור תקבולי מכירות / תשלומי קניות בהקפה;
(10) רשימת היתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;
(11) רשימת מלאי לרבות חמרים,תוצרת חקלאית,יבולים,גידולים ובעלי חיים
(12) תיק תיעוד חוץ.
> חקלאי שמחזורו עד 1,100,000 ש"ח <
> חקלאי שנטיעותיו עד 200 דונם <
י"ב 2.(ג)(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) שוברי קבלה;
(3) תעודות משלוח;
(4) חשבוניות;
(5) רשימת היתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;
(6) תיק תעוד חוץ.
(7) רשימת המלאי של בעלי חיים.
י"ב 2.(ה) רישום שיווק, עיבוד ופעולות בחשבונות אגודה חקלאית או של אדם אחר;
(ו) ציון פרטי חקלאי בתעודות משלוח וחשבוניות הנערכות בידי משווק;
י"ב 2.(ז) מסירת תעודת משלוח למוביל;
(ח) ציון פרטי לקוחות בשוברי קבלה וחשבוניות;
(ט) תעודת מכירה במכירת יבול בשדה (דמאן);
(י) נוהלי רישום ושמירת תעודת מכירה.
י"ב 3. ספר משק.
י"ב 4. ספר קניות.
י"ב 5. ספר מכירות.
י"ב 6. פרטי רישום עבודת מכונות, כלים וציוד חקלאיים אצל אחרים.
י"ב נספח. כללי רישום פעולות עסקיות של חקלאי במערכת חשבונות של אגודה חקלאית

>> תוספת י"ד : בעלי תחנות דלק <<
י"ד 1. לרבות תחנת סיכה ורחיצה של מכוניות.
> בעל תחנת דלק העוסק במכירת דלק בלבד או כולל במתן שירותי סיכה ורחיצה <
י"ד 2.(א) הנה"ח כפולה באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והקפו, לרבות -
(1) ספר קופה;
(2) ספר כניסת טובין / חשבונות תקופתיים של חברות הדלק;
(3) דו"ח יומי על מכירות דלק;
(4) שוברי סיכה או רחיצה;
(5) שוברי קבלה לגבי תקבולים בשל פרעון חוב בשל מכר או שירות;
(6) סרט קופה רושמת לגבי מכירות שלא נרשמו בדו"ח יומי על מכירות דלק;
(7) רשימת המלאי לסוף שנת המס.
> בעל תחנת דלק העוסק בשירות סיכה או רחיצה בלבד <
י"ד 2.(ג)(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) ספר כניסת טובין ;
(3) שוברי סיכה או רחיצה;
(4) איתור תקבולי מכירות / תשלומי קניות בהקפה;
(5) רשימת היתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס;
(6) רשימת המלאי לסוף שנת המס;
(7) תיק תיעוד חוץ.
י"ד 3. דו"ח יומי על מכירות דלק.
י"ד 4. שובר סיכה או רחיצה.

>> תוספת ט"ו : סוכני ביטוח <<
ט"ו 1. כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשי"א - 1951.
> סוכנות ביטוח <
ט"ו 2.(א) הנה"ח כפולה באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והיקפו.
> סוכן ביטוח <
ט"ו 2.(ב)(1) ספר תקבולים ותשלומים, מיון תקבולי פרמיות ותשלומים לחברות ביטוח
(2) ספר פוליסות ביטוח;
(3) ספר הכנסות;
(4) שוברי קבלה;
(5) חשבון עו"ש של חברות ביטוח או העתק חשבון עו"ש סוכן בחברות ביטוח
(6) איתור יתרות חובה של המבוטחים בשל פרמיות ביטוח;
(7) תיק תעוד חוץ.
ט"ו 2.(ג) פטור מרישום פרמיות ותשלומים המועברים לחברות ביטוח תוך 7 ימים.
ט"ו 3. ספר פוליסות ביטוח.
ט"ו 4. ספר הכנסות.

>> תוספת ט"ז : יהלומנים <<
ט"ז 1. עיבוד, מסחר ותיווך ביהלומים, אודם, ברקת או ספיר לרבות השייכים לאחרים
> יהלומן <
ט"ז 2.(א) הנה"ח כפולה באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי העסק והקפו, לרבות -
(1) ספר קופה;
(2) ספר כניסת טובין;
(3) שוברי קבלה;
(4) תעודות משלוח;
(5) חשבוניות עסקה;
(6) רישום העברת יהלומים למכירה ע"י מתווך והחזרתם במקרה שלא נמכרו;
(7) רשימת המלאי לסוף שנת המס.
> יהלומן שעיקר עיסוקו עיבוד יהלומים של אחרים או תיווך ביהלומים <
ט"ז 2.(ב)(1) פטור מהנה"ח כפולה;
(2) ניהול ספר תקבולים ותשלומים במקום ספר קופה.
> יהלומן העוסק בעיבוד יהלומים של אחרים <
ט"ז 2.(ב)(3) ניהול ספר הזמנות במקום ספר כניסת טובין,רישום כמות וסוג יהלומים
(4) שימוש בתעודות משלוח של מזמין העבודה.
> יהלומן העוסק בתיווך ביהלומים <
ט"ז 2.(ב)(5) ניהול ספר עסקאות במקום ספר כניסת טובין;
(6) רישום עסקאות תיווך בדרך של קניה ומכירה.
> יהלומן העוסק בעיבוד או במסחר באבני חן <
ט"ז 2.(ג) פרטי רישום תנועת אבני חן.
ט"ז 3. ספר עסקאות.
ט"ז 4.(א) תוספת לחשבונית עסקה;
(ב) תוספת לתעודת משלוח;
(ג) תוספת לתעוד חוץ;
(ד)(1) עריכה לגבי עסקאות עם תושבי חוץ כשהתעוד טעון השלמה,תקון או שנוי
(2) רישום בספרי חשבון בהם נרשם או היה חייב להרשם התעוד המקורי;
(3) שימוש בספר כרוך.
ט"ז 5. רשות לא לרשום פרטי תושב חוץ.
ט"ז 6. דרך קביעת מצאי, עלות, ערך, מיקום, בעלות המלאי וחובת הגשה לפקיד השומה

>> ניהול פנקסי חשבונות ע"י מוסד <<
1. מחזור - לרבות לא מכירה ושירות; מוסד - קיים ופועל למטרה ציבורית (מלכ"ר)
> מוסד שמחזורו מעל 500,000 ש"ח <
> מוסד שמחזורו עד 500,000 ש"ח ומעל 10 מועסקים <
2.(א) הנה"ח כפולה באחת השיטות הנהוגות, לרבות :
(1) ספר קופה;
(2) שוברי קבלה - פנקס נפרד למכירות ושירותים, ופנקס נפרד לתרומות.
(3) חשבון הכנסות ממוין : הקצבות, תרומות, ריבית, השכרה, דמי חבר,
שירותים ונכסים, רכוש, ריבית 3(ח) והכנסות אחרות.
(4) ספר תרומות ומתנות.
(5) חשבון הוצאות ממוין : תרומות והשתתפויות, שכר, הנהלה וכלליות,
ריבית, שירותים ונכסים, נכסי הון, אג"ח 3(ח) והוצאות אחרות.
> מוסד שמחזורו עד 500,000 ש"ח <
2.(ב) (1) ספר תקבולים ותשלומים :
(א) תקבולים ממוינים : הקצבות, תרומות, ריבית, השכרה, דמי חבר,
שירותים ונכסים, רכוש, ריבית 3(ח) והכנסות אחרות.
(ב) ספר תרומות ומתנות.
(ג) תשלומים ממוינים : תרומות והשתתפויות, שכר, הנהלה וכלליות,
ריבית, שירותץים ונכסים, נכסי הון, אג"ח 3(ח) והוצאות אחרות.
(ד) שוברי קבלה - פנקס נפרד למכירות ושירותים ופנקס נפרד לתרומות.
(ה) תיק תיעוד חוץ.
3. ניתן לרשום בקבלה תרומה בעילום שם.
4. מערכת פנקסים נפרדת לגבי הכנסה מעסק.
5. החלת הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות).
6. תחולה משנת המס 1993.

>> ניהול פנקסי חשבונות (נוסח משולב) <<

> פרק א'' : כללי <
א''1. הגדרות
2. חובת ניהול מערכת חשבונות
2א. עוסק זעיר פטור ממע"מ :
(1) שוברי קבלה או ספר פדיון יומי
(2) תיק תיעוד חוץ
3. פטור וסטיות לא מהותיות
4. שותף בשותפות

> פרק ב'' : תיעוד <
ב''5. שובר קבלה
6. ספר פדיון יומי
7. סרט קופה רושמת
8. תעודת משלוח
9. חשבונית
9א. חשבונית מס
10. רשימת מפקד המצאי

> פרק ג'' : ספרי חשבון <
ג''11. ספר קופה
12. ספר תקבולים ותשלומים
13. ספר תנועת המלאי
14. ספר כניסת טובין
15. ספר הזמנות
15א. חשבון מע"מ על עסקאות ועל תשומות

> פרק ד'' : נהלי רישום במערכת החשבונות ושמירתה <
ד''16. עריכת תיעוד
17. מועד עריכת התיעוד
18. נהלי רישום בתיעוד פנים
18א. נהלי רישום בסרט קופה רושמת
18ב. כללים למשלוח מסמכים ממוחשבים
19. תכנם וצורתם של ספרי חשבון
19א. נוהל רישום עסקאות מסויימות
19ב. נוהל רישום החזר דמי מכלי משקה
19ג. רישום הלוואה
20. מועדי רישום בספרי חשבון
21. אופן הרישום
22. מטבע ישראלי
23. נהלי רישום
24. סימול הדדי
25. שמירת מערכת החשבונות
26. נהלי עריכת מפקד המצאי

ד''1 27 - 34. ניהול פנקסי חשבונות לנישום שיראוהו כנישום זכאי (לא בתוקף).

35. תחולה

> נספחים <
36. אלה הנספחים:
נספח א'': תנאים להכרה בסרט ביקורת של קופה רושמת כסרט קופה רושמת
נספח ב'': נוהל הפעלת קופה רושמת
נספח ג'': טובין הנדרשים בסימון שם יצרן ומספר סידורי
נספח ד'': כללים למזעור מערכת החשבונות ולבעורה
נספח ה'': כללים לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

Copyright 2007 GolanPaz.co.il site by webadmin.co.il