התמחויות המשרד

המשרד מעניק ללקוחותיו את מטריית השירותים, הכוללת דוחות שנתיים, הצהרות הון, שירותי הנהלת חשבונות שוטפים כולל חישובי שכר עבודה
והפקת תלושי שכר. כמו כן מבצע המשרד, עבור לקוחותיו, את הדיווחים השוטפים והתשלומים לרשויות המס.

המשרד מייצג את לקוחותיו מול רשויות המס הן בטיפולים שוטפים והן בדיוני שומות וניכויים.

המשרד מספק את שירותיו באמצעות המחלקות הבאות:

1. מחלקת ביקורת הכוללת את שירותי ראיית החשבון ועריכת הדוחות הכספיים השנתיים.

2. מחלקת הנהלת חשבונות ושכר, המטפלת באופן שוטף בהקלדת החומר וביצוע הדיווחים השוטפים לרשויות.

3. שירותי חשבות וביקורת פנים מוענקים ללקוחות גדולים וכוללים הכנת דוחות רבעוניים להנהלה וליווי הנהלת
    החברה בקבלת החלטות הקשורות למערך הכספי בחברה.
    כמו כן ניתן לבצע ביקורת פנימית לתהליכים שונים בחברה על פי דרישה ספציפית של ההנהלה.

מאז תחילת פעילותינו העסקית אמצנו מספר עקרונות מנחים וביניהם :

תשומת לב אישית ללקוח.
שירות מקצועי מהימן.

אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל עת

Copyright 2007 GolanPaz.co.il site by webadmin.co.il