נתוני שכר כלליים במשק

שכר המינימום במשק

 
שכר מינימום לחודש 2016
  ינו-16  
מגיל 18 ומעלה
4,650.0
 
עד גיל 16
3,255.0
 
מגיל 16 עד 17
3,487.5
 
מגיל 17 עד 18
3,859.5
 
חניכים
2,790.0
 
שכר מינימום 2016 ליום  עבודה 
מספר ימי עבודה בשבוע 5 6
מגיל 18 ומעלה
214.62
186
עד גיל 16
150.23
130.2
מגיל 16 עד 17
160.96
139.5
מגיל 17 עד 18
178.13
154.38
חניכים
128.77
111.6
שכר מינימום 2016 לשעת עבודה
מגיל 18 ומעלה
25
 
עד גיל 16
18.82
 
מגיל 16 עד 17
20.16
 
מגיל 17 עד 18
22.31
 
חניכים
16.13
 
 
שווי שימוש ברכב
 
קוד תיאור ערך חודשי ערך מצטבר
1 פרטי - קבוצה 1 2710.00 5420.00
2 פרטי - קבוצה 2 2930.00 5860.00
3 פרטי - קבוצה 3 3770.00 7540.00
4 פרטי - קבוצה 4 4530.00 9060.00
5 פרטי - קבוצה 5 6260.00 12520.00
6 פרטי - קבוצה 6 8120.00 16240.00
7 פרטי - קבוצה 7 10440.00 20880.00
8 אופנוע - L3 900.00 1800.00

 
עלות אחזקת רכב פרטי היא העלות ברוטו שנהוג לפצות עובד עבור כל קילומטר של שימוש בריכבו הפרטי לטובת העבודה
עלות אחזקת רכב פרטי טיפוסי היא  כלהלן : קבוצה               1           2         3          4         5           6        7     
                                                   עלות ברוטו בש"ח            2.73    3.11    3.40    4.29    4.79    6.24    7.48 
           
 
שווי שימוש בטלפון נייד:
 
שווי שימוש בטלפון נייד הוא כ- 105 ₪ לחודש.
 
 
 
במידה ומעוניינים לבצע חישוב לגבי סכום אחר או לגבי רכיבי שכר נוספים, ניתן לבצע חישוב מדוייק
באמצעות מחשבון השכר:
 
 
 
בניית אתרים
Copyright 2007 GolanPaz.co.il site by webadmin.co.il