מס הכנסה
 
מס הכנסה גובה מסים על הכנסתנו לפי מדרגות מס ,ככל שההכנסה גדלה כך אנו צפויים לשלם יותר מסים בגין הכנסתנו.
 
להלן טבלה המפרטת את מדרגות המס מהכנסה חודשית:
 
 
 
לפי טבלה זו אנו רואים את הדרך בה מחושב למעשה המס על הכנסתנו החל מהשקל הראשון
במהלך השנה השתנו הנתונים כך שבסיס המס בשעורים הנמוכים גדל ולמעשה נתנה הקלה מסוימת במס לבעלי הכנסות נמוכות.
 
 
נתונים חודשיים נתונים מצטברים
אחוז המס מדרגות המס מס למדרגה מס מצטבר למדרגה מדרגות המס מס למדרגה מס מצטבר למדרגה
10.00 5220.00 522.00 522.00 10440.00 1044.00 1044.00
14.00 8920.00 518.00 1040.00 17840.00 1036.00 2080.00
21.00 13860.00 1037.00 2077.00 27720.00 2074.00 4154.00
31.00 19800.00 1841.00 3919.00 39600.00 3682.00 7838.00
34.00 41410.00 7347.00 11266.00 82820.00 14694.00 22532.00
48.00 67560.00 12370.00 23739.00 135120.00 24740.00 47478.00
50.00 99999999.00 0.00 0.00 99999999.00 0.00 0.00

 

 

מס החברות 

 

שיעור מס חברות בשנת 2015       -     26.5%

שיעור מס חברות בשנת 2016 (צפי)        25%

 

 

זיכויים
על פי פקודת מס הכנסה אנו זכאים לנקודות זיכוי ,אשר מקטינות בפועל את התשלום למס הכנסה.
כל נקודת זיכוי שווה לערך כספי של  216 ש"ח לחודש ( 2,592 ש"ח לשנה ) ,אשר מופחת בפועל מסכום המס שעלינו לשלם על פי הטבלה המופיעה בראש הדף ( מכאן שהחיסכון במס הוא בגובה נקודות הזיכוי ,אשר להם אנו זכאים על פי החוק ).
הנקודות הנפוצות הם:
 
2 נקודות זיכוי לכל תושב ישראל
 
½ נקודת זיכוי לאישה
 
¼  נקודת זיכוי עבור נסיעות
  
1 נקודה לגרוש ,המשלם מזונות אשר נשוי פעם שנייה (רק כאשר נשואים בשנית מקבלים נק' זו)
 
1 נקודה למשפחה חד הורית
 
1 נקודת זיכוי לכל ילד עד גיל 18 לאישה עובדת בלבד -  ( בשנת לידתו ובגרותו של הילד מקבלים ½ נקודה )
 
2 נקודת זיכוי על תמיכה בנטול יכולת הנמצא תחת חסותנו
 
1 נקודת זיכוי לנער בגיל 16 עד 18
 
½ נקודת זיכוי למי שסיים תואר אקדמי ראשון או שני במוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 
נקודות זיכוי לחייל/ת משוחררים הניתנים בהתאם למשך השירות הצבאי.
 
 
נקודות זיכוי לעולים חדשים:
¼         נקודת זיכוי לכל חודש במהלך 18 החודשים הראשונים
1/6       נקודת זיכוי במהלך 12 החודשים הבאים
1/12     נקודת זיכוי במהלך 12 החודשים הבאים
 
 
בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות על פי חוק ,ישנם זיכויים נוספים אותם יכול העסק לנצל כגון:
 
1.       זיכוי בשל הפקדת כספים לביטוח חיים או קופות גמל לתגמולים או לקצבה.
 
2.       תרומות של העסק למוסדות שהוכרו ואושרו ע"י רשויות המס. לפי סכומים ותקרות המופיעות בחוק ומתעדכנות מזמן לזמן.
 
 
כפי שהוזכר לעיל משמעותם של הזיכויים הם סכומים ,אשר מופחתים מהמס שחושב על פי מדרגות המס ובפועל מפחיתים את תשלום המס בהתאם לגובה הזיכויים שצברנו על פי החוק.
 
 
ניכויים
הטבה נוספת אותה אנו יכולים לנצל היא ניכוי מההכנסה החייבת במס.
 
הניכוי בדומה לזיכוי מקטין גם הוא את החבות במס ,אך פועל בצורה שונה.
הניכוי מקטין בפועל את ההכנסה החייבת ,כלומר תוצאת הרווח השנתי המופיעה בדוח רווח והפסד של העסק בסוף השנה מוקטנת באמצעות הניכויים לסכום קטן יותר ומסכום מוקטן זה אנו למעשה מחשבים את המס – לכן המס המחושב בפועל יוצא קטן יותר מזה שהיה מחושב על הכנסתנו המקורית ללא ניצול הניכויים.
 
ניכויים נפוצים מההכנסה נוצרים בגין הפרשות לקופות גמל/פנסיה , קרן השתלמות וכד' :
 
קוד תיאור ערך חודשי ערך מצטבר
110 תקרת 'הכנסה מזכה' לגמל 8700.00 17400.00
120 תקרת קרן השתלמות 15712.00 31424.00
121 {תקרה לסעיף 32{9}{א}{2 1019.17 2038.34
125 תקרת הפרשה לקיצבה 23660.00 47320.00
130 תקרת משמרות 10600.00 21200.00
140 זיכוי משמרות מירבי 930.00 1860.00
150 סכום חסכון מירבי 168.00 336.00
160 סכום חסכון מזערי 168.00 336.00
 
לסיכום :
 
הניכויים והזיכויים המוקנים לנו על פי החוק מאפשרים לנו להקטין את נטל המס בהתאם למצבנו המשפחתי ,הבריאותי וכד'.
 
חלקם של זיכויים וניכויים אלו ניתנים על ידי המחוקק בגין הפרשות של כספים שאנו מבצעים בשנת המס לצורכי חיסכון עתידי כגון: קופות גמל ,קרנות השתלמות ,ביטוחי חיים וכד' – ברור כי המחוקק מוכן להטיב כיום ולגבות פחות מס היות והמחוקק "מעודד" אותנו לחסוך כסף לתקופה מאוחרת יותר בעתיד וכך למעשה לא נהפוך בעתיד לנטל על החברה.
 
חשוב לציין כי לא ניתן להעביר זכות ניצול של הטבות אלו משנה לשנה וחייבים לנצלם בשנת המס הנוכחית ,לדוגמא: הפקדה של כסף לקופת גמל בשנה שהיו לנו הפסדים ואין חבות במס לא תנוצל בפועל ,כי ממילא אין תשלום מס ולא ניתן להעביר זכות ניצול זו לשנה הבאה או כל תקופה אחרת.
 
 
 
בניית אתרים
Copyright 2007 GolanPaz.co.il site by webadmin.co.il