טבלאות ומידע  - דיני עבודה
 
להלן עדכונים למעסיק בנושא שכר עבודה וזכויות עובדים:
 
 
להלן פרוט הזכאות לחופשה על פי חוק חופשה שנתית:
 
בפועל  (נטו)
זכאות בימי עבודה
זכאות בימים
ותק בשנים
לעובדים 5 ימים
לעובדים 6 ימים
 
 
10
12
14
15
16
17
18
19
20
20
20
12
14
16
18
19
20
21
22
23
24
24
14
16
18
21
22
23
24
25
26
27
28
1-4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 ומעלה
 
·       בימי החופשה נכלל יום מנוחה אחד לכל 7 ימי חופשה.
 
 
 
 
 
 
זכאות דמי מחלה ( ימי מחלה )
  
יום היעדרות
דמי מחלה
 
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה
אין תשלום
תשלום מחצית דמי מחלה
תשלום מחצית דמי מחלה
תשלום מלא של דמי מחלה

 

 


 

צבירת ימים:            *     חודש עבודה מלא מזכה ב- 1.5 ימים לדמי מחלה.
·       חודש עבודה חלקי מזכה בחלק היחסי.
·       ניתן לצבור עד 90 ימי מחלה לכל היותר.
 
העדרויות שבאות במניין ימי מחלה :
 
1.       מחלת ילד – עד 8 ימים בשנה.
2.       מחלת הורה – עד 6 ימים בשנה.
3.       מחלת בן/ת זוג – עד 6 ימים בשנה.
4.       הפלה – עד שבוע לאחר ההפלה.
5.       טיפול הפריה – עד 16 יום במקום בו עובדים 5 ימים ועד 20 יום במקום בו עובדים 6 ימים וזאת לצורך כל סדרה טיפולית.
6.       הריון ולידה של בת זוג – עובד ראשי להעדר עד 7 ימים בשנה בשל טפולים או בדיקות הקשורים בהריון של בת זוגו.
 
העדרויות שאינן נמנות בימי המחלה הם :
 
1.       תאונת עבודה.
2.       תאונת דרכים.
3.       חופשת לידה.
4.       שמירת הריון.
 
 
 
להלן זכאות ימי הבראה
מגזר
פרטי
מגזר
פרטי
מגזר
ציבורי
מגזר
ציבורי
עובדי
הסתדרות
עובדי
הסתדרות
ותק בשנים
מס' ימים
ותק בשנים
מס' ימים
ותק בשנים
מס' ימים
עד שנה
2-3
4-10
11-15
16-19
20 ומעלה
5
6
7
8
9
10
1-3
4-10
11-15
16-19
20-24
25 ומעלה
7
9
10
11
12
13
עד שנה
2-4
5-10
11-15
16-20
21 ומעלה
9
11
12
13
14
15
 
 
· עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים שנת עבודה ראשונה.
·       המחיר ליום כולל מע"מ.
·       עובד במשרה חלקית זכאי לתשלום דמי הבראה לפי חלק יחסי.
·       ניתן לחלק את דמי ההבראה השנתיים ולשלמם מידי חודש במשכורת החודשית.
·       מחיר יום הבראה  378 ש"ח.
 
 
ימי חג
 
ככלל קיימת על המעסיקים חובת תשלום מלא עבור 9 ימי חג בשנה והם :
 
2 ימי ראש השנה
1 יום הכיפורים
2 ימי סוכות
2 ימי פסח
1 שבועות
1 יום העצמאות
------------------    
9 ימים סה"כ           -     במידה ויום חג נופל בשבת לא קיימת חובת תשלום.
 
 
 
לגבי תקופות כמו חול המועד, או ערבי חג מדובר למעשה על ימי עבודה רגילים בהם המחוקק קבע כי שבוע העבודה יקוצר מ 45 שעות שבועיות ל 43 שעות שבועיות ללא פגיעה בשכר.
עובד העובד חצאי ימים אינו זכאי לשכר בשל שעות בהם הוא לא עובד בפועל וניתן להפחית שעות אלו מהשכר.
במידה ועובד נמצא ביום חופש אזי יום שישי, ערב חג או יום חול המועד נחשבים כיום חופש מלא כאילו ניצל העובד יום חופש רגיל ביום עבודה מלא.
 
 
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
החוק מסדיר ומעגן את מועד מתן ההודעה המוקדמת במקרה של פיטורים או התפטרות, להלן אורך תקופת ההודעה המוקדמת על פי החוק:
 ותק בעבודה עובד במשכורת (חודשי)  עובד בשכר (יומי,שעתי,קבלני) 
 עבור חודשים 1-6 1 יום לכל חודש עבודה  1 יום לכל חודש עבודה 
 עבור חודשים 7-12 2.5 ימים לכל חודש עבודה  1 יום לכל חודש עבודה 
 שנה חודש  14 ימים 
 לאחר שנה פחות משנתיים חודש 14 ימים + יום נוסף לכל חודשיים
 שנתיים  חודש 21 ימים
 לאחר שנתיים פחות מ-3 שנים חודש 21 ימים + יום נוסף לכל חודשיים
 שלוש שנים  חודש חודש
 
 
נסיבות בהם התפטרות תחשב כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים
 מס"ד הסיבה להתפטרות 
 1  בריאות
 2  התפטרות הורה לאחר לידה
 3 שהיה במקלט לנשים מוכות 
 4 העתקת מגורים 
 5  גמר חוזה לתקופה קצובה
 6 גיל פרישה 
 7  הרעה מוחשית בתנאי העבודה
 8  העדר הבטחת עבודה עונתית רצופה לעובד עונתי
 9  גיוס לשירות סדיר / שירות לאומי
 10  שירות קבע
 11  בחירה לראש / סגן ראשות מקומית
 12  התגייסות למשטרה / שב"ס
 
 
 
 
בניית אתרים
Copyright 2007 GolanPaz.co.il site by webadmin.co.il