ניכוי הוצאות

אחזקת כלי רכב
החל משנת 2008 הוצאות עבור אחזקת כלי רכב מותרות על פי על פי מינימום של 45%
מכלל ההוצאות או סה"כ ההוצאה השנתית בניכוי ערך שווי השימוש ברכב לפי הגבוה.
ההוצאות כוללות רישוי הרכב, ביטוח חובה ומקיף, דלקים, שמנים,
תיקונים וכל הוצאה הקשורה לאחזקת הרכב לרבות חניה של הרכב
במהלך עבודתו.
כמו כן הוצאות בגין דמי שכירות הרכב,ליסינג  ו/או הפחת השנתי.

כיבוד
יותרו 80% מהוצאות עבור כיבוד קל במקום העיסוק של הנישום.
כיבוד קל - שתיה קרה או חמה, עוגיות וכד'.
בכל מקרה ראוי לציין כי הוצאות בגין ארוחות במסעדות ובתי קפה
אינן מותרות בניכוי לצרכי מס.

אירוח
לא יותרו בניכוי הוצאות לאירוח אדם מישראל.
לאירוח אדם מחו"ל תותר הוצאה סבירה - יש לשמור מסמך ובו הפרטים הנ"ל:
שם האורח וארץ מוצאו, מספר ימי האירוח, נסיבות האירוח, הקשר לעסק וכד'.
יש לצרף קבלות ולתעד את פירוט ההוצאה.

נסיעות לחו"ל
ההוצאות יותרו במידה והנסיעה הכרחית בייצור ההכנסה.

הוצאות לרכישת כרטיסי טיסה יוכרו במחלקת תיירים או עסקים, במידה ונרכש
כרטיס במחלקה ראשונה ההוצאה תותר עד לסכום של מחלקת עסקים.

הוצאות לינה יותרו על פי תקרה של 215 $ ליום ( 7 לילות ראשונים ), מהלילה
השמיני והילך יותר 94 $ ליום.

הוצאות שהייה אחרות, אם נדרשו הוצאות לינה עד 60 $ ליום ובמידה ולא נדרשו
הוצאות לינה יותרו 101 $ לכל יום שהייה.

שכירות רכב על פי עלות בפועל אך עד תקרה של 47 $ ליום.

הוצאות ביגוד
הוצאות ביגוד יותרו במידה ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:
1. על פי דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד.
2. ניתן לזהות באופן בולט את השיוך לעסקו של העוסק.
3. מדובר בבגד שאינו דו שימושי ולא ניתן להשתמש בו שלא לצרכי עבודה.

פחת והפחתות
כאשר רוכש העסק ציוד, אשר מטרתו לשמש את העסק ואינו מלאי עסקי,
נפרסת ההוצאה לצרכי מס על פני מספר שנים.
להלן מספר דוגמאות לשיעורי פחת שנתיים מקובלים:

מחשבים וציוד הקפי   33%
כלי רכב                     15%
ציוד אלקטרוני            15%
רהוט ואביזרים           6%
מכונות וציוד               10% - 7%
מבנים                        4%

* נתונים אלו הינם כללים ויתכנו שינויים בשיעורי הפחת השנתי בהתאם
   לאופיו של הנכס הספציפי.

מתנות
מתנות מותרות בניכוי במידה וניתנו ללקוחות / ספקים ( ולא לעובד בעסק ),
תותר מתנה אחת לאדם בשנה וזאת בסכום שלא יעלה על 250 ש"ח.
על פי הוראות מס הכנסה יש לשמור מסמך ובו פרטי המקבל, קשרו עם
העסק ונסיבות מתן המתנה.
על פי הוראות שפורסמו על ידי נציבות מס הכנסה יותרו בניכוי גם מתנות
לעובד לרגל ארוע אישי כגון חתונה, בר/ת מצווה, ברית/ה וכד'.

 

Copyright 2007 GolanPaz.co.il site by webadmin.co.il